Open Meta Trade

Giới thiệu

Open Meta Trade là sàn phái sinh phi tập trung mang đến sự minh bạch và an toàn cho người dùng trong quá trình giao dịch. Với mức phí thấp nhất thị trường, chỉ cần kết nối ví DeFi, bạn đã có thể bắt đầu giao dịch phái sinh on-chain với trải nghiệm chưa từng có. Với Open Meta Trade, mọi người có thể giao dịch BTC, ETH và các đồng tiền điện tử hàng đầu khác cùng các chỉ số và mã chứng khoán ngay từ ví của mình. Bạn cũng có thể quy đổi token hoặc giao dịch phái sinh với đòn bẩy lên tới 250 lần, y như ở trên một sàn giao dịch tập trung. Tuy nhiên, người dùng có toàn quyền quản lý tài sản của mình bằng cách sử dụng ví tiền điện tử phi tập trung như MetaMask, Trust Wallet,... thay vì lưu trữ tài sản trong ví tập trung của sàn. Open Meta Trade sở hữu hệ thống token kép gồm OLP là token index thanh khoản tích lũy giá trị và OMT đóng vai trò là token quản trị, tiện ích. Người dùng có thể stake OMT và OLP để có quyền hưởng các ưu đãi mở rộng cũng như nhận chia sẻ lợi nhuận trực tiếp từ hệ thống. Open Meta Trade sẽ triển khai trên 03 mạng lưới chính bao gồm Arbitrum, ONUS Chain và BNB Chain. Trải nghiệm Open Meta Trade tại: https://omt.finance/

Last updated