Mở vị thế

Hãy chọn Long hoặc Short phụ thuộc vào lệnh bạn muốn mở vị thế.

Vị thế Long:

  • Kiếm lợi nhuận nếu giá của token tăng.

  • Chịu thua lỗ nếu giá của token giảm.

Vị thế Short:

  • Kiếm lợi nhuận nếu giá của token giảm.

  • Chịu thua lỗ nếu giá trị của token tăng lên.

Sau khi quyết định, hãy nhập số tiền bạn muốn sử dụng và mức đòn bẩy:

Bên dưới khung Swap là Exit Price - Giá thoát lệnh, là mức giá mà tại đó lời/lỗ được tính nếu bạn mở và hoặc đóng giao dịch ngay lập tức. Giá của token bạn đang long hoặc short sẽ ảnh hưởng đến giá thoát lệnh.

Người dùng không thể mở một vị thế khi giá trị của vị thế đó vượt quá lượng thanh khoản có sẵn của tài sản đó trong pool thanh khoản.

Ví dụ:

Như trong các hình ảnh minh họa trên, 200 USDT trị giá 0,119 ETH đang được sử dụng để long một vị thế ETH/USD với đòn bẩy x10 tại giá $1.646,26.

  • Vì bạn ký quỹ 0.119 ETH và giá của ETH là $1646,26 nên tài sản thế chấp 200 USD của bạn sẽ không thay đổi ngay cả khi giá ETH thay đổi

  • Bằng cách sử dụng đòn bẩy gấp 10 lần, quy mô của vị thế này hiện trị giá 2000 USD

Giá thanh lý trong trường hợp này là $1,497.36.

  • Nếu giá ETH tăng 5%, vị thế sẽ có lãi 100 USD

  • Nếu giá ETH giảm 5%, vị thế sẽ lỗ 100 USD

  • Thay vào đó, nếu bạn mở một vị thế short, thì nếu giá ETH giảm 5% thì vị thế đó sẽ có lãi 100 USD, nếu giá ETH tăng 5%, thì vị thế sẽ lỗ 100 USD

Phí

Phí giao dịch để mở một vị thế là 0,04% kích thước vị thế, tương tự như vậy, cũng tính phí 0,04% khi đóng vị thế.

Phí Vay

"Phí vay" để long hoặc short được hiển thị bên dưới khung quy đổi.

Phí vay được khấu trừ vào đầu mỗi giờ. Đây là khoản phí trả cho pool OLP cung cấp thanh khoản cho giao dịch của bạn. Phí mỗi giờ sẽ thay đổi dựa trên giá trị tài sản của pool thanh khoản, nó được tính như sau:

(tài sản vay) / (tổng tài sản trong pool) * 0.01%

Tác động giá & Trượt giá

Bằng việc tích hợp và sử dụng cơ chế giá Oracle, người dùng có thể giao dịch đòn bẩy với tác động giá siêu thấp trên Open Meta Trade.

Tuy nhiên, có thể xảy ra trượt giá do biến động giá giữa thời điểm giao dịch của bạn được gửi và khi giao dịch đó được xác nhận trên blockchain. Trượt giá là chênh lệch giữa giá dự kiến của giao dịch và giá thực hiện, điều này có thể được tùy chỉnh bằng cách nhấn vào biểu tượng "..." bên cạnh địa chỉ ví của bạn ở phía trên cùng bên phải của trang.

Last updated