USDCr

USDCr là reward token trong hệ sinh thái Open Meta Trade, có giá trị tương đương với đồng USDC và được sử dụng làm phần thưởng cho các nhà đầu tư và nhà giao dịch.

USDCr được thiết kế để dùng làm phí khi giao dịch trên Open Meta Trade. Sẽ không có pool thanh khoản chính thức hoặc các ưu đãi khác liên quan đến việc sở hữu, giao dịch hoặc chuyển USDCr.

Mỗi người dùng sẽ được cung cấp 1 Ví Reward để nhận phần thưởng và sử dụng phần thưởng. Phần thưởng có thể đến từ các chương trình Marketing của OMT. Chỉ cần hoàn thành những nhiệm vụ đơn giản hoặc tham gia stake tại OMT Staking Pool.

Phần thưởng được sử dụng để trừ phí hoặc giảm phí khi giao dịch Futures tại Open Meta Trade.

Cách để nhận USDCr

Stake USDCr & Nhận esUSDC

  • Truy cập tính năng "Stake" và kết nối ví của bạn trước

  • Nhấn vào "Stake" và nhập số tiền bạn muốn stake. Sau đó, phê duyệt token OMT.

  • Stake và xác nhận giao dịch này.

  • Bạn sẽ bắt đầu nhận được esUSDCr ngay lập tức!

Vest USDCr

  • Nhận token esUSDCr bạn đã kiếm được trước.

  • Gửi số esUSDCr đó để bắt đầu chuyển đổi thành USDCr. Xác nhận giao dịch đang chờ xử lý để tiếp tục.

  • Bạn sẽ kiếm được USDCr ngay sau đó. Cần 6 tháng để esUSDCr chuyển đổi hoàn toàn thành USDCr.

  • Nhận USDCr của bạn ngay lập tức để tận hưởng giao dịch KHÔNG MẤT PHÍ trên Open Meta Trade.

Last updated