Chốt lời / Cắt lỗ

Để đặt các lệnh cắt lỗ và chốt lời:

  1. Nhấn nút "Close"

  2. Chọn tab "Stop".

Sau khi bạn tạo một lệnh kích hoạt chốt lời/cắt lỗ (Trigger), hệ thống sẽ hiển thị trong tab vị thế của bạn cũng như trên trang "Orders", nơi bạn có thể sửa và thay đổi giá kích hoạt nếu cần.

Nếu bạn đóng thủ công một vị thế, các lệnh kích hoạt liên quan sẽ vẫn mở; nếu bạn không muốn lệnh kích hoạt hoạt động khi mở các vị thế mới, bạn phải hủy chúng theo cách thủ công.

Lưu ý: Các lệnh không được đảm bảo sẽ được thực hiện; điều này có thể xảy ra trong nhiều trường hợp như sau nhưng không giới hạn trong:

  • Giá đánh dấu, là mức trung bình của tỷ giá tiền tệ, không đạt tới giá mục tiêu.

  • Đã chạm mức giá mong muốn, nhưng không đủ lâu để khớp lệnh.

  • Lệnh đã chọn không được thực hiện do giao dịch bị hoàn tác trên blockchain.

Vì lệnh kích hoạt là lệnh thị trường nên không thể đảm bảo chúng được thực hiện ở mức giá kích hoạt.

Last updated