Cơ chế Giới thiệu (Referral)

Được giảm phí và kiếm tiền hoàn lại thông qua chương trình giới thiệu OMT.

Mã giới thiệu (ref code) có phân biệt chữ hoa chữ thường, và mã của bạn phải được thiết lập để được nhận chiết khấu.

Mỗi tuần, hệ thống sẽ tiến hành thanh toán các khoản chiết khấu và phần thưởng giới thiệu.

Cách tạo Mã giới thiệu

Bước 1 - Điều hướng đến trang Referrals

Chọn tab Affiliates:

Bước 2 - Tạo mã giới thiệu của riêng bạn

Sau khi tạo mã, hãy nhấn vào biểu tượng sao chép bên cạnh mã đó để lấy link giới thiệu của bạn.

Cấp độ giới thiệu

Người dùng tham gia chương trình giới thiệu có thể đăng ký các cấp bậc khác nhau:

  • Cấp 1: Giảm 2% phí cho người được giới thiệu - Nhận 8% hoa hồng cho người giới thiệu.

  • Cấp 2: Giảm 6.25% phí cho người được giới thiệu - Nhận 18.75% hoa hồng cho người giới thiệu.

  • Cấp 3: Giảm 12% phí cho người được giới thiệu - Nhận 28% hoa hồng cho người giới thiệu.

Chương trình Giới thiệu chia ra các cấp bậc để tránh thao túng tự giới thiệu, giúp đảm bảo công bằng cho việc phân phối phần thưởng tới người dùng Open Meta Trade.

Điều kiện nâng cấp

Tất cả mọi người đều có thể trở thành người giới thiệu Cấp 1. Để nâng cấp cấp độ giới thiệu, bạn cần đạt đủ điều kiện giao dịch giới thiệu:

  • Cấp 2: Ít nhất 5 người dùng sử dụng mã giới thiệu của bạn với tổng khối lượng giao dịch trong 7 ngày gần nhất vượt quá $500,000.

  • Cấp 3: Ít nhất 10 người dùng sử dụng mã giới thiệu của bạn với tổng khối lượng giao dịch trong 7 ngày gần nhất vượt quá $1,000,000.

Để đăng ký trở thành Đối tác cấp độ cao của Open Meta Trade, vui lòng liên hệ @OMTPartners.

Phí giao dịch giảm trực tiếp và Hoa hồng trích từ phí đóng/mở lệnh 0.04% (không bao gồm phí duy trì lệnh - borrowing fee).

Last updated