Cơ chế Khách hàng thân thiết

Một khía cạnh quan trọng để thúc đẩy sự phát triển bền vững của dự án là giữ chân người dùng và các thành viên cộng đồng. Để khuyến khích và thưởng cho hoạt động giao dịch, các Trader sẽ được nhận thưởng hằng ngày, dựa trên kích thước (khối lượng USD) của các giao dịch quy đổi và vị thế giao dịch đã đóng.

Tùy thuộc vào từng mức khối lượng giao dịch, người dùng sẽ được nhận phần thưởng khác nhau. Khối lượng giao dịch càng cao thì phần thưởng càng lớn.

Cơ chế hoạt động và cách tính điểm

Dưới đây là một vài ví dụ để hiểu rõ hơn về cách nhận thưởng khi giao dịch với Open Meta Trade.

🔸 Làm thế nào để tham gia chương trình Trung thành và nhận thưởng giao dịch?

Khi bạn thực hiện bất kỳ giao dịch nào, bạn sẽ tự động nhận được điểm thưởng ngay khi giao dịch được thực hiện (quy đổi hoặc đóng vị thế). Người dùng có thể truy cập vào giao diện chương trình để kiểm tra số dư điểm thưởng và các hoạt động.

🔸 Khi đóng vị thế BTC khối lượng 10,000 USD bạn sẽ nhận được bao nhiêu điểm thưởng?

Đối với mỗi 1 USD khối lượng giao dịch, bạn sẽ nhận được 1 điểm thưởng. Vì vậy, đối với một giao dịch trị giá 10,000 USD, bạn sẽ nhận được 10,000 điểm thưởng. Tỷ lệ luôn là 1 điểm thưởng cho mỗi 1 đô la khối lượng giao dịch.

🔸 Với 10,000 điểm thưởng, bạn nhận được gì?

Điều này phụ thuộc vào 3 yếu tố:

  • Khối lượng bạn giao dịch (giá trị USD)

  • Tổng khối lượng giao dịch trên Open Meta Trade

  • Phần thưởng được phân bổ cho Chương trình Trung thành.

Ví dụ A

Vào ngày 07 tháng 03, tổng khối lượng giao dịch trên Open Meta Trade đạt 1,000,000 USD, tương đương với 1,000,000 điểm thưởng được phân phối cho tất cả nhà giao dịch (1 USDO khối lượng giao dịch = 1 điểm thưởng).

Nếu có 10,000 phần thưởng USDC được phân bổ cho ngày đó, bạn sẽ nhận được 100 USD cho 10,000 điểm thưởng của mình.

Cách tính: (10,000 điểm thưởng) / (1,000,000 điểm thưởng) * (10,000 USDC) = 100 USDC

Ví dụ B

Vào ngày 07 tháng 03, tổng khối lượng giao dịch trên Open Meta Trade đạt 2,000,000 USD, tương đương với 2,000,000 điểm thưởng được phân phối cho tất cả nhà giao dịch.

Nếu có 10,000 phần thưởng USDC được phân bổ cho ngày đó, bạn sẽ nhận được 50 USD cho 10,000 điểm thưởng của mình.

Cách tính: (10,000 điểm thưởng) / (2,000,000 điểm thưởng) * (10,000 USDC) = 50 USDC

🔸 Điểm thưởng có thể được chuyển giữa người dùng không?

Điểm thưởng chỉ được thiết kế để nhận thưởng khi giao dịch trên Open Meta Trade. Sẽ không có pool thanh khoản chính thức hoặc các ưu đãi khác khi sở hữu, giao dịch hoặc chuyển nhượng điểm thưởng.

Lưu ý:

Khi quy đổi giữa hai stablecoin, ví dụ USDC và USDT, bạn chỉ nhận được 1/20 điểm thưởng so với việc quy đổi hoặc giao dịch giữa bất kỳ tài sản khác do phí quy đổi stablecoin rất thấp, dẫn đến doanh thu phí tương ứng cũng thấp hơn tỷ lệ. Ví dụ:

  • Khi quy đổi ETH trị giá 100 USD sang một token khác, bạn sẽ nhận được 100 điểm thưởng (1 USD khối lượng giao dịch = 1 điểm thưởng)

  • Khi quy đổi giữa hai stablecoin, ví dụ như 100 USDT thành 100 USDC, bạn chỉ nhận được 1/20 (hoặc 5%) của 100 điểm thưởng tương đương với 5 điểm thưởng.

Lý do là phí hoán đổi cơ bản là 0,4% trong khi phí cơ bản cho việc hoán đổi giữa các cặp stablecoin chỉ là 0,1%. Nền tảng kiếm được ít phí từ các quy đổi stablecoin, do đó điểm thưởng sẽ thấp hơn với tỷ lệ tương ứng.

Last updated