Giao dịch với đòn bẩy

Khung giao dịch của Open Meta Trade nằm cạnh biểu đồ giá. Để bắt đầu quy đổi với đòn bẩy, hãy chọn Long hoặc Short từ menu.

Entry Price là mức giá của tài sản khi người dùng mở vị thế, trong khi Exit Price là mức giá được dùng để tính lợi nhuận của một vị thế khi được đóng.

Các vị thế đang mở sẽ được hiển thị trong "Position". Để thêm hoặc bớt tài sản ký quỹ, hãy sử dụng nút "Edit". Chi phí để mở hoặc đóng một vị thế là 0.04% giá trị của vị thế. Ngoài ra người dùng chỉ phải trả phí vay hàng giờ dựa trên giá trị đòn bẩy đang sử dụng.

Lưu ý: Open Meta Trade cũng cung cấp dịch vụ quy đổi đơn giản với trượt giá và chi phí thấp. Để chuyển đổi giữa các token trong pool OLP, hãy khởi chạy giao diện bằng cách nhấn vào nút Swap.

Giá

Các giao dịch trên Open Meta Trade có tác động giá cực thấp, do đó bạn có thể dễ dàng khớp lệnh tại mức giá chính xác với khối lượng giao dịch lớn.

Các vị thế mua sẽ được mở ở mức giá cao hơn và đóng ở mức giá thấp hơn, trong khi các vị thế bán sẽ được mở ở mức giá thấp hơn và đóng ở mức giá cao hơn, như giá đánh dấu được hiển thị trong bảng.

Biểu đồ sẽ hiển thị trung bình của hai mức giá.

Phí giao dịch

Chi phí để mở và đóng một vị thế là 0.04% kích thước của vị thế.

Tài sản ký quỹ của các vị thế long là các tài sản sử dụng trong giao dịch phái sinh. Ví dụ: đối với lệnh long ETH, tài sản ký quỹ sẽ là ETH.

Các vị thế short có thể được ký quỹ bằng bất kỳ đồng nào trong danh mục hỗ trợ, chẳng hạn như USDT.

Nếu cần quy đổi khi mở hoặc đóng một vị thế, phí quy đổi, từ 0,1% đến 0,4% của giá trị ký quỹ, sẽ được tính; giá thực tế phụ thuộc vào việc quy đổi làm tăng hay giảm số dư tài sản trong pool.

Phí hệ thống

Việc mở, đóng hoặc sửa một vị thế cần thông qua hai giao dịch:

  1. Người dùng xác nhận giao dịch ban đầu để mở/đóng/gửi tài sản thế chấp/rút tài sản thế chấp.

  2. Blockchain giám sát các yêu cầu này và sau đó thực hiện chúng.

"Phí hệ thống" cho giao dịch thứ hai được chỉ định khi xác nhận. Mạng lưới Blockchain sẽ tự động tính toán chi phí này.

Last updated