Thanh lý một phần lệnh

Giá thanh lý là giá mà tại đó (tài sản thế chấp - lỗ - phí vay) nhỏ hơn 1% kích thước lệnh. Nếu giá trị token vượt qua ngưỡng này, vị thế sẽ bị đóng ngay lập tức.

Do tính phí vay, giá thanh lý của bạn sẽ dao động theo thời gian, đặc biệt nếu bạn sử dụng đòn bẩy lớn hơn 10 lần và giữ vị thế trong hơn một vài ngày. Do đó, bạn nhất định phải kiểm tra kỹ giá thanh lý của lệnh đã mở.

Nếu bất kỳ tài sản thế chấp nào vẫn còn lại sau khi lỗ và phí đã được khấu trừ, số tiền đó sẽ được hoàn về tài khoản của bạn.

Last updated