Brand Kit

Trong ngành công nghiệp blockchain ngày càng cạnh tranh này, việc sử dụng và quản lý hợp lý logo thương hiệu của công ty theo các tiêu chí nhất quán sẽ mang lại cho chúng ta hình ảnh thị trường hiệu quả, minh bạch và thân thiện hơn.

Các biểu tượng của Open Meta Trade đặc biệt dễ tiếp cận đối với người tiêu dùng và đối tác trong thị trường đa dạng này. Chúng tôi kêu gọi các đối tác của mình sản xuất nội dung và cộng tác thương mại bằng cách sử dụng các biểu tượng của chúng tôi:

  • Bạn có thể sử dụng các biểu tượng của chúng tôi để phát triển các công cụ phái sinh xã hội, nhưng bạn phải ghi nguồn.

  • Tiến hành hợp tác thương mại và hiển thị biểu tượng Open Meta Trade trên nhiều kênh khác nhau với sự cho phép của chúng tôi để chứng minh rằng mối quan hệ hợp tác của chúng tôi là chính thức.

Các hoạt động sau đây KHÔNG được phép:

  • Nếu nguồn không được thông báo rõ ràng, không được tạo ra các công cụ phái sinh với nhãn thương hiệu của chúng tôi để bán.

  • Việc sử dụng các tài liệu biểu tượng thương hiệu của chúng tôi để công khai ngụ ý mối quan hệ hợp tác với chúng tôi mà không có sự cho phép của chúng tôi.

  • Sử dụng tài sản thương hiệu của chúng tôi (biểu tượng và tên) để phát triển sản phẩm cạnh tranh hoặc xung đột với chúng tôi, chẳng hạn như biểu tượng Open Meta Trade có cùng đặc điểm hoặc xây dựng thị trường Open Meta Trade khác.

Bạn có thể tải xuống bộ thương hiệu của chúng tôi tại đây: Brand Kit

Last updated